Paka
1.
Já bejt tebou
sbalím saky paky
pudu taky
do Nový Paky
2.
Šel bych taky
do Nový Paky
chytal raky
a pouštět draky, taky.