Vítejte

na stránkách skupiny Pampelišky. Doufme, e Vs zaujmem a e se pjdete rdi podvat na n koncert. Tak si to zde uijte a mjte ns rdi alespo tak, jak my mme rdi Vs.


A nm kvetou
Vae Pampeliky


Novinky

Chyst se zmna osazenstva, bli informace v pekvapen.